New Forest Ponni

Det som er mest kjennetegnende for New Forest er alle ponniene som går løst i skogen, i tettstedene og i veiene. Nesten som norske sauer på fjellet. Bli ikke overasket om du ”treffer på” en hest rundt et hjørne. 
I stedet for elgskilt i Norge er det ponni skilt i New Forest.


Det er ca 3.000 hester som går fritt hele året igjennom. Allerede i 1016 var det lovverk som tilsa at det var ville hester i området. Når hestene ble overført på privat hånd er ikke kjent.


Det kan legges til grunn at New Forest ponnien var litt grovere i utseende i gamle dager. Det ble i sin tid lagt inn litt fullblods og araberblod for å gjøre den mer edel. For mye araberblod er ikke bra i og med at den ikke blir så sterk om vinteren når den har mindre å spise på. Her er et utdrag av hva som ble sagt i 1791 om ponnien når den var mer robust:


...But tho the form of the New-forest horse is seldom beautiful; yet as the ornament of a forest scene he is very picturesque. The horse, in his natural state, rough with all his mane about him, and his tail waving in the wind, as he feeds, is always beautiful; but particularly in so wild a scene as this, which he graces exceedingly." (William Gilpin, 1791)


Hestene er ikke nødvendigvis ville, alle eies av noen, men det er hester som ikke lar seg fange. Ponniene er eid av personer med rettigheter til å sette ut hestene. Disse rettighetene er knyttet til eiendommen, ikke personene som eier dem. Disse betegnes som ”Commoners”. Rettighetene knyttet til eiendommene stammer fra over 900 år tilbake i tid og er betegnet som ”Rights of Common of Pasture”. En commoner har rettighet til å ta noe fra en annens land, i denne sammenheng gress til hestene.


Hestene som går fritt må ha ettersyn av veterinær, og det er spesielle krav til hingster som er over to år gamle. De skal være registrert og godkjente til bruk i avl. Fortegnelse over godkjente hingster blir hvert år publisert. Denne listen viser også hvor hestene skal gå det året. Om en hingst flytter på seg over til andre deler av skogen, varsles dette slik at eier kan føre denne tilbake til sitt ”harem”. Hingstene kan kun være fire år av gangen i ett område før de flyttes. Dette gjøres for å hindre innavl. Hingstene er ute i en periode på forsommeren for å sikre at det ikke blir født føll i vinterhalvåret som kan få problemer med å vokse opp med tilstrekkelig fôr.


Andre hingster kan også gå i skogen, men da først etter at de er kastrerte. Dette for å sikre at rasen utvikler seg slik som The New Forest Pony Breeding and Cattle Society vil.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver